Cloud YMS

Cloud YMS

Cloud YMS

Jedną z głównych zalet Cloud YMS jest to, że umożliwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zarządzanie placem manewrowym i transportem jest bardziej skuteczne, ponieważ informacje są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. Inną zaletą jest to, że Cloud YMS pozwala na łatwe zarządzanie zamówieniami i dokumentami, co przyspiesza procesy logistyczne i pozwala na oszczędność czasu i kosztów.

Cloud YMS to system zarządzania placem manewrowym (Yard Management System – YMS), który działa w chmurze. Dzięki niemu zarządzanie placem manewrowym i koordynacja transportu odbywa się online, co pozwala na szybką i sprawna obsługę zamówień. W ramach Cloud YMS oferowany jest także kalendarz pracy magazynu, który pozwala na planowanie czasu pracy magazynu i organizację dostaw.

Studio VSS Cloud YMS

Yard Management System (YMS) online oraz kalendarz pracy magazynu to narzędzia, które mają za zadanie usprawnić zarządzanie transportem oraz organizację pracy w magazynie. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala na zoptymalizowanie czasu pracy oraz zwiększenie wydajności.

Jednym z głównych elementów YMS online jest kalendarz pracy magazynu, który jest dostępny dla dostawców. Dzięki temu dostawcy mogą w prosty sposób zaplanować swoje dostawy i dopasować je do wolnych slotów czasowych w magazynie. Korzystanie z takiego kalendarza przynosi wiele korzyści, wśród których można wymienić:

 1. Uproszczenie procesu awizacji dostaw – dostawcy mają wgląd w dostępne sloty czasowe i mogą zarezerwować odpowiedni termin bezpośrednio z systemu.
 2. Optymalizacja czasu pracy – kalendarz pozwala na dokładne zaplanowanie czasu przyjazdu, co pozwala na uniknięcie zbędnych przestojów oraz ograniczenie kosztów transportu.
 3. Większa przejrzystość – w systemie można w prosty sposób monitorować status poszczególnych zamówień oraz terminów dostaw, co pozwala na szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek problemów.
 4. Zwiększenie wydajności – kalendarz pozwala na precyzyjne zaplanowanie pracy w magazynie oraz dopasowanie dostaw do wolnych slotów czasowych, co pozwala na zwiększenie wydajności oraz redukcję czasu oczekiwania.
 5. Automatyzacja procesów – dzięki YMS online i kalendarzowi pracy magazynu można zautomatyzować wiele procesów związanych z zarządzaniem transportem oraz organizacją pracy w magazynie, co pozwala na oszczędność czasu i środków.

Warto zauważyć, że YMS online i kalendarz pracy magazynu są narzędziami nie tylko dla dostawców, ale również dla samego magazynu, który dzięki nim może w prosty sposób zarządzać dostawami oraz planować swoją pracę.

Android awizowanie dostaw

Kalendarz pracy magazynu dostępny w ramach Cloud YMS umożliwia planowanie pracy magazynu w oparciu o aktualne potrzeby i dostępność zasobów. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie zasobów, a także zoptymalizowanie procesów magazynowych. Dodatkowo, kalendarz pracy magazynu umożliwia planowanie dostaw i koordynację z dostawcami, co przyczynia się do szybszej obsługi zamówień i zwiększa efektywność pracy magazynu.

Cloud YMS z aplikacją VSS.net umożliwia także dostęp do systemu dla kontrahentów, co umożliwia lepszą współpracę między firmami. Kontrahenci mogą na bieżąco śledzić procesy logistyczne i magazynowe, co pozwala na szybszą i skuteczniejszą reakcję w razie potrzeby.

Oprogramowanie do awizowania

Aplikacja do awizacji transportów

Cloud YMS to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania placem manewrowym online, które umożliwia optymalizację procesów logistycznych i zwiększenie wydajności magazynu. Dzięki integracji z aplikacją VSS.net, Cloud YMS zapewnia dostęp do kalendarza pracy magazynu i informacji o statusie przesyłek dla kontrahentów, co poprawia komunikację i współpracę w łańcuchu dostaw. W tym artykule przedstawimy główne korzyści i funkcjonalności Cloud YMS oraz podzielimy się naszymi doświadczeniami z wdrożenia tego systemu w praktyce.

Cloud YMS – co to jest i jak działa?

Cloud YMS (Yard Management System) to system zarządzania placem manewrowym online, który umożliwia monitorowanie i koordynowanie ruchu pojazdów i ładunków na terenie magazynu. Cloud YMS wykorzystuje technologię GPS i skanerów mobilnych do identyfikacji i lokalizacji przyczep, kontenerów i sprzętu transportowego w czasie rzeczywistym. Cloud YMS integruje się z systemami WMS, TMS i ERP, wymieniając dane o zapasach, zamówieniach, dostawach i fakturach. Cloud YMS oferuje również moduł do planowania i zarządzania terminarzem pracy magazynu, który uwzględnia dostępność doków, pracowników i sprzętu.

Oprogramowanie YMS studio vss cloud yms

Cloud YMS – jakie są korzyści?

Cloud YMS przynosi wiele korzyści dla zarządzania placem manewrowym i magazynem, takich jak:

 • Zwiększenie wydajności i redukcja kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, takich jak przyjmowanie, załadunek, rozładunek i przechowywanie ładunków.
 • Poprawa widoczności i kontroli nad stanem placu manewrowego i magazynu dzięki dostępowi do aktualnych danych o lokalizacji i statusie pojazdów i ładunków w czasie rzeczywistym.
 • Poprawa jakości obsługi klienta i zadowolenia kontrahentów dzięki udostępnianiu informacji o kalendarzu pracy magazynu i statusie przesyłek za pośrednictwem aplikacji VSS.net, co umożliwia lepsze planowanie i śledzenie dostaw.
 • Poprawa bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dzięki monitorowaniu czasu pracy kierowców, warunków transportu i przechowywania ładunków oraz generowaniu raportów i statystyk.

Cloud YMS – jakie są funkcjonalności?

Cloud YMS oferuje szereg funkcjonalności do zarządzania placem manewrowym i magazynem, takich jak:

 • Zarządzanie flotą pojazdów – umożliwia rejestrację, identyfikację, lokalizację i śledzenie pojazdów na terenie placu manewrowego za pomocą GPS i skanerów mobilnych.
 • Zarządzanie ładunkami – umożliwia rejestrację, identyfikację, lokalizację i śledzenie ładunków na terenie placu manewrowego i magazynu za pomocą GPS i skanerów mobilnych.
 • Zarządzanie dokami – umożliwia planowanie i zarządzanie dostępnością doków do załadunku i rozładunku ładunków oraz przypisywanie doków do pojazdów i ładunków.
 • Zarządzanie terminarzem pracy magazynu.

YMS demo

Oferta oprogramowania awizacyjnego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do awizacji odpowiada Twoim potrzebom?