Oferta YMS

oferta YMS

Oferta YMS

YMS to skrót od Yard Management System, czyli systemu do zarządzania i koordynowania transportu na terenie magazynów, terminali i centrów logistycznych.

Jaka jest oferta YMS, czyli oprogramowanie do zarządzania i koordynowania transportu?

Oferta YMS (Yard Management System) to oprogramowanie stworzone do zarządzania i koordynowania transportu, a w szczególności procesów związanych z planowaniem i monitorowaniem ruchu pojazdów na terenie magazynów, zakładów produkcyjnych oraz portów.

YMS oferowane przez różne firmy może mieć nieco inny zakres funkcjonalności

Zazwyczaj w swojej ofercie zawiera m.in.:

 1. Rejestrację wjazdów i wyjazdów pojazdów – dzięki temu można mieć pełną kontrolę nad ruchem samochodów na terenie firmy.
 2. Planowanie czasów i okien czasowych – umożliwia dokładne ustalenie godzin przyjazdów i wyjazdów, co pozwala na efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników i dostępem do różnych zasobów, np. ramp.
 3. System kolejkowy – pozwala na wyznaczanie kolejności wjazdu pojazdów na teren firmy, co z kolei minimalizuje czas oczekiwania i przyspiesza proces załadunku/rozładunku.
 4. Zarządzanie miejscami parkingowymi – umożliwia kontrolowanie ilości dostępnych miejsc parkingowych oraz rezerwowanie ich na potrzeby określonych pojazdów.
 5. Wizualizacja stanu magazynu i dostępnych miejsc parkingowych – dzięki temu można w łatwy sposób kontrolować stan magazynu i wizualnie określić miejsca parkingowe dostępne dla poszczególnych pojazdów.
 6. Integrację z innymi systemami informatycznymi – np. systemami zarządzania magazynem (WMS) lub systemami śledzenia pojazdów (GPS), co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne zarządzanie transportem.
 7. Automatyzację procesów – YMS umożliwia automatyzację wielu procesów, co pozwala na oszczędność czasu i redukcję kosztów związanych z obsługą transportu.
 8. Raportowanie – system YMS pozwala na generowanie różnego rodzaju raportów i statystyk, co pozwala na monitorowanie efektywności procesów transportowych i podejmowanie działań mających na celu ich optymalizację.
 9. Personalizację – YMS umożliwia dostosowanie wielu funkcjonalności do indywidualnych potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa.
 10. Wsparcie techniczne – większość firm oferujących YMS zapewnia swoim klientom wsparcie techniczne, co pozwala na szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów i bieżącą pomoc w użytkowaniu systemu.
Warehouse Time Slot Management System

YMS to skrót od Yard Management System, czyli systemu do zarządzania i koordynowania transportu na terenie magazynów, terminali i centrów logistycznych.

Jest to oprogramowanie, które pomaga w optymalizacji procesów związanych z przyjmowaniem i wydawaniem pojazdów, planowaniem miejsc parkingowych i ramp załadunkowych, monitorowaniem czasu postoju i przepływu ładunków. YMS zapewnia lepszą komunikację między kierowcami, spedytorami, magazynierami i menedżerami, a także redukuje koszty operacyjne i ryzyko błędów.

Korzyści z YMS

YMS oferuje wiele zalet dla zarówno dostawców, jak i odbiorców usług transportowych. Oto niektóre z nich:

 • Zwiększenie wydajności i jakości obsługi. YMS pozwala na automatyzację i usprawnienie procesów takich jak rejestracja pojazdów, przydział miejsc parkingowych i ramp, kontrola dokumentacji i ładunków, generowanie raportów i statystyk. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania kierowców, zmniejsza się ilość niepotrzebnych przejazdów i manewrów, poprawia się bezpieczeństwo i śledzenie ładunków oraz zwiększa się satysfakcja klientów.
 • Oszczędność kosztów i zasobów. YMS pomaga w redukcji kosztów związanych z nadmiernym zużyciem paliwa, opłatami za opóźnienia i kar za niewykonanie usługi, stratami wynikającymi z uszkodzenia lub kradzieży ładunku, nadmiarem personelu lub sprzętu. YMS również pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej i parkingowej oraz zapobiega przeciążeniu infrastruktury.
 • Poprawa komunikacji i współpracy. YMS ułatwia wymianę informacji między wszystkimi uczestnikami procesu transportowego. YMS integruje się z innymi systemami informatycznymi takimi jak TMS (Transport Management System), WMS (Warehouse Management System) czy ERP (Enterprise Resource Planning). YMS również umożliwia komunikację za pomocą SMS, e-mail lub aplikacji mobilnych. Dzięki temu zapewnia się aktualność danych, przejrzystość stanu zamówień i ładunków oraz szybsze rozwiązywanie problemów.

Jak wybrać YMS?

YMS to inwestycja, która może przynieść znaczne korzyści dla przedsiębiorstwa logistycznego. Jednak nie każde rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego typu działalności. Przy wyborze YMS należy wziąć pod uwagę kilka czynników takich jak:

 • Rozmiar i charakterystyka terenu. YMS powinien być dopasowany do wielkości i kształtu terenu, na którym odbywa się transport. YMS powinien uwzględniać liczbę i rodzaj ramp załadunkowych, miejsc parkingowych, bram wjazdowych i wyjazdowych oraz tras przejazdu pojazdów. YMS powinien również być dostosowany do rodzaju ładunków i pojazdów obsługiwanych na terenie.
 • Funkcjonalność i elastyczność. YMS powinien oferować funkcje odpowiadające potrzebom i wymaganiom przedsiębiorstwa.

YMS demo

Oferta oprogramowania awizacyjnego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do awizacji odpowiada Twoim potrzebom?