Zaawansowane rozwiązania logistyczne

Zaawansowane rozwiązania logistyczne

Zaawansowane rozwiązania logistyczne

W momencie wzmożonego przepływu pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego, awizacja kierowcy umożliwia szybką kontrolę danych przewoźnika, identyfikację pojazdu oraz określa czas załadunku lub rozładunku towaru. Czas uruchomić zarządzanie oknami czasowymi w magazynie, które pozwolą nie tylko zredukować czas wizyty, ale także zwiększą bezpieczeństwo na terenie magazynu. Sam kierowca może utworzyć wjazd/transport nieawizowany. Wprowadza wszystkie niezbędne dane, w tym: rodzaj zdarzenia, kontrahenta, nazwę firmy, rodzaj transportu czy ilość palet z asortymentem. Ponadto może dokładnie określić do kogo się kieruje oraz w jakiej sprawie, podając swoje imię, nazwisko i dokument tożsamości.

Zaawansowane rozwiązania logistyczne. Tworzymy programy zaawansowane rozwiązania logistyczne wg potrzeb klientów, na zamówienie za pomocą najnowszego środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio professional, baza danych MS SQL server, MySQL lub Oracle.

Zaawansowane rozwiązania logistyczne

Zarządzanie oknami czasowymi w magazynie

Chyba nikt, z programistów piszących aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstwie jest ekspertem od algorytmów zabezpieczających, szyfrujących, uwierzytelniających. Dlatego warto jest wykorzystać standardy oferowane przez Microsoft dostępne za pomocą platformy, zamiast wywarzać otwarte drzwi i samodzielnie próbować tworzyć rozwiązania. W momencie wzmożonego przepływu pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego, awizacja kierowcy umożliwia szybką kontrolę danych przewoźnika, identyfikację pojazdu oraz określa czas załadunku lub rozładunku towaru. Czas uruchomić zarządzanie oknami czasowymi w magazynie, które pozwolą nie tylko zredukować czas wizyty, ale także zwiększą bezpieczeństwo na terenie magazynu.

Sam kierowca może utworzyć wjazd/transport nieawizowany. Wprowadza wszystkie niezbędne dane, w tym: rodzaj zdarzenia, kontrahenta, nazwę firmy, rodzaj transportu czy ilość palet z asortymentem. Ponadto może dokładnie określić do kogo się kieruje oraz w jakiej sprawie, podając swoje imię, nazwisko i dokument tożsamości.

Platforma StudioSystem to oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Maszyny wirtualne na desktopie spotykane są już nie tylko wśród programistów piszących aplikacje na wiele platform, ale praktycznie wszystkich, którzy bardziej angażują się w technologie komputerowe. Są znakomitym sposobem na pracę z wieloma systemami operacyjnymi.

Warehouse Time Slot Management System

Udoskonalenia skalowalności w SQL Server obejmują partycjonowanie tabel, ulepszenia replikacji i obsługę technologii 64 bitowej. SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie YMS – stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. System YMS to oprogramowanie, które przechowuje informacje dotyczące wizyt. Zarówno polegających na wypływie asortymentu z magazynu, jak i dostawie. Odnotowuje nie tylko podstawowe wiadomości odnośnie czasu i celu wizyt, ale też zapewnia kontrolę nad dostępami do wiadomości na temat wag, parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów. Warehouse Time Slot Management System, czyli nowoczesne rozwiązanie magazynowe zarządzania czasem pracy.

SoftwareStudio zapewnia skalowalne oprogramowanie. Nie wahaj się dłużej, skontaktuj się z nami. Z dumą oferujemy rozwiązania o unikalnych możliwościach. Pomagamy firmom w Polsce sprostać wyzwaniom stawianym każdego dnia.

Rezerwacja okien czasowych

Autoryzacja (Authorization) jest kolejnym krokiem w którym następuje sprawdzenie do jakich zasobów ma dostęp uwierzytelniony użytkownik. Podczas odprawy, dostawy można wyszukiwać w systemie według numeru rejestracyjnego, numeru dostawy lub wewnętrznego identyfikatora. Ułatwia to identyfikację i zatwierdzenie. Procesy zameldowania i wymeldowania są znacznie krótsze, gdy oprócz rezerwacji okien czasowych zastosujesz identyfikację pojazdów. Za pomocą zintegrowanych kamer możesz odczytać tablicę rejestracyjną ciągnika lub naczepy. Dane zostaną rozpoznane i zapisane w bazie systemu gdzie odbywa się rezerwacja okien czasowych. Oprócz danych w bazie zapisane zostanie zdjęcie wraz z datą i czasem jego wykonania.

Zajmujemy się projektowaniem baz danych i ich optymalizacją w zakresie osiągania wysokiej wydajności i sprawności. Oferta SoftwareStudio obejmuje projektowanie, optymalizacja i serwis baz danych Microsoft SQL server oraz Oracle.

System awizowania aut zaawansowane rozwiązania logistyczne

Awizacje przez Internet

Poprzez dowolność w projektowaniu zaawansowane rozwiązania logistyczne możemy wybierać z jakich transakcji w danym wdrożeniu będą korzystać pracownicy. Firmy produkcyjne inwestujące w system awizacyjny przez Internet mogą uzyskać pełny zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Platforma “VSS.net” oznacza, że awizacje przez Internet są dostępne dla Twoich dostawców. Nasza zaawansowana aplikacja (system YMS) zapewnia, że wiesz, które produkty znajdują się w której przyczepie. Dzięki temu możesz uzupełnić zapasy magazynowe w mgnieniu oka. Kieruj ruchy przyczepy do właściwych bram (doków) magazynowych w celu zarządzania zapasami.

Awizacje przez Internet to nie tylko prestiż. Choć dla wielu fakt posiadania nowoczesnej platformy logistycznej jest bardzo ważny. Czasami pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, gdy inni jej nie posiadają.

Wysoka dostępność czy klastrowanie oraz mirroring baz danych w SQL Server dostarczają firmie bardziej niezawodnych aplikacji dla pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Poprawa bezpieczeństwa w SQL Server wprowadzono funkcje zabezpieczeń. Takie jak szyfrowanie baz danych, bezpieczne ustawienia domyślne, wymuszanie zasad haseł, szczegółowa kontrola uprawnień oraz rozszerzony model bezpieczeństwa.

Rezerwowanie okien czasowych w magazynie

Planowanie transportów

Programowanie w Windows opieramy zarówno na standardowych kontrolkach środowiska VS jak i dodatkowych zaawansowanych rozwiązaniach innych producentów.

Planowanie transportów

Tworzenie lustrzanej kopii bazy pozwala zwiększyć dostępność systemów SQL Server poprzez ustawienie automatycznego przełączenia na serwer zapasowy w razie awarii. Zarządzanie przedziałami czasowymi VSS.net umożliwia rezerwowanie i przydzielanie okien czasowych. Jest to realizowane za pomocą platformy Internetowej oraz aplikacji Android. W ten sposób planowanie transportów oraz informacje, takie jak wielkość dostaw, szczegóły dotyczące przewoźnika, kierowcy, punkty załadunku, wymagania produkcyjne, priorytet wysyłki, pojemność magazynowania i status materiału wysyłki mogą być wprowadzone do zoptymalizowanego planowania.

Kolejnym ważnym elementem, o którym nie możesz, zapomnieć jest, to czy dostawca oprogramowania działa lokalnie, regionalnie, czy na przykład na całą Polskę. Czy Program magazynowy można używać na smartphonach? Programiści piszący aplikacje w latach 90tych, a w szczególności aplikację DOSowe, generalnie nie stosowali żadnych funkcji zabezpieczających.

Time slot software

Planowanie logistyki zaopatrzenia

Aplikacja awizacja dostawy

Uwierzytelnienie Integrated Windows oznacza iż uwierzytelnienie jest ściśle związane z kontem, które jest aktualnie w użyciu. Wracając do rzeczy zaawansowane rozwiązania logistyczne to ważna pozycja w ofercie SoftwareStudio. Dobre planowanie logistyki zaopatrzenia obejmuje standardowy formularz. Za jego pomocą możesz przekazać wszystkie niezbędne informacje swojemu partnerowi logistycznemu. Każda transakcja frachtu jest unikalna. Tak więc nie jest odpowiednia dla dowolnego pojedynczego zamówienia. Jednak zapewnia to solidny fundament do pracy nad własną wersją elektronicznego formularza awizacyjnego.

Program “Studio VSS.net” zawiera zarys zadań, które powinny mieć miejsce w ramach każdego z tych procesów. A także technologie i najlepsze praktyki. Wszystko w celu zwiększenia wydajności magazynu. Zmniejszenia liczby błędów, a także zwiększenia bezpieczeństwa.

Internet ma charakter publiczny i niekontrolowany. Nasza profesjonalna organizacja posiada specjalistyczną wiedzę branżową. Pomożemy Ci w implementacji rozwiązań zaawansowane rozwiązania logistyczne potrzebnych do zwiększenia przychodów.

Yard management system zaawansowane rozwiązania logistyczne

Warehouse Time Slot Management Software

Program do awizacji dostaw

Metody licencjonowania obejmują licencję edukacyjne lub komercyjne. Sprawdź które rozwiązanie licencji zaawansowane rozwiązania logistyczne odpowiada twoim potrzebom. Chcesz, aby wolumen pojazdów odwiedzających magazyn w poszczególnych porach dnia zaczynał rozkładać się w sposób bardziej równomierny? Zastosuj Warehouse Time Slot Management Software, czyli program awizacji transportów. Czy to wszystkie zalety programu okien czasowych? Zdecydowanie NIE. Od programu klasy YMS oczekujemy więcej. Oczekujemy i otrzymujemy, ponieważ YMS jako program potrafi szybko przekazywać informację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami łańcucha logistycznego. Statusy pozwalają na bieżącą obserwację kolejnych zdarzeń związanych z transportem.

Dostarczamy indywidualne rozwiązania wspierające procesy biznesowe, stawiając nacisk na przygotowanie innowacyjnego produktu o wysokiej jakości. Przynajmniej tyle możemy powiedzieć, że Program magazynowy jest naszym zdaniem rozwiązaniem dla Ciebie. W przyapodku integracji z AD, hasła nie są wówczas przechowywane w bazie danych. Dlatego administrator zarządza kontami użytkowników z jednego miejsca.

YMS program

Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. Czy zapoznałeś się z zaawansowane rozwiązania logistyczne ? Rozładunki i załadunki towarów najlepiej jest planować i kontrolować poprzez profesjonalne oprogramowanie do awizacji transportu. Awizacja w transporcie zoptymalizuje rzeczywisty czas załadunków i rozładunków towarów. Stanowi ona kluczowy czynnik zarówno dla przewoźnika, jak i pracowników działu logistyki i magazynu.

YMS program pozwala na wykonywanie różnorodnych operacji, takich jak: wybranie pojazdu, dodanie nowej awizacji, identyfikacji awizacji, rejestrowanie wizyt w magazynie i harmonogramowanie ich oraz innych. Dostęp do oprogramowania jest dostępny z każdego urządzenia, które posiada przeglądarkę Internetową.

W ramach zaawansowane rozwiązania logistyczne dostarczamy kompleksowe rozwiązania informatyczne dla Klientów biznesowych. Kto potrzebuje Program magazynowy ? W trakcie realizacji wdrożeń zapewniamy projektowanie, optymalizację i serwis baz danych Microsoft SQL server.

Zarządzanie awizacjami

Co więcej, powinieneś pamietać o tym, że obecnie większość rozwiązań dostępnych jest online.

Zarządzanie awizacjami

Treść stron się nie zmienia, nie ma potrzeb pobierania danych wejściowych, algorytmów itp. Oprogramowanie awizacyjne ma za zadanie rozwiązać problemy powstające poprzez rosnące wolumeny produkcyjne. Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie zakładu przemysłowego.

MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W jaki sposób Program magazynowy usprawnia pracę magazynu? Współczesny internetowy model rozproszenia danych i aplikacji wymaga dostępu do połączenia sieciowego.

Oprogramowanie YMS

Możliwe jest również definiowanie autoryzacji w odniesieniu do konkretnego zasobu witryny IIS oraz zaawansowane rozwiązania logistyczne. Co się tyczy zaawansowane rozwiązania logistyczne jest ona ważnym elementem platformy StudioSystem. Program do awizacji od SoftwareStudio umożliwia precyzyjne planowanie okien czasowych, a także zamianę ich kolejności w czasie rzeczywistym w zależności od wielu kwestii, na przykład tego czy dostawy towarów mają opóźnienie. Awizacje VSS.net od SoftwareStudio, czyli oprogramowanie YMS. Jest to oprogramowanie, które pozwala na automatyzacje wszystkich procesów w zależności od rodzaju przewożonego towaru, jego ilości i wielu innych.

W trakcie realizacji wdrożeń zapewniamy projektowanie, optymalizację i serwis baz danych Microsoft SQL server. Dlaczego powinienem poznać Program magazynowy i wdrożyć w magazynie? Próba dostępu użytkowników do zasobów zabezpieczonych bez cookies skutkuje automatycznie przekierowaniem na stronę logowania.

System awizowania aut

Yard management

Aplikacje zaawansowane rozwiązania logistyczne dostosowane są do potrzeb Zamawiającego, tak by zapewnić maksymalną wydajność która szybko przyniesie wymierne zyski. Dodatkowo zaawansowane rozwiązania logistyczne lepiej organizuje pracę magazynu. Dobre planowanie okien czasowych to skuteczne zmniejszenie kolejek przed magazynem. Platforma do zarządzania oknami czasowymi (yard management) pozwala na wydajne zarządzanie transportami przychodzącymi i wychodzącymi. Okna czasowe (YMS – Yard Management System) umożliwiają wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed magazynem. SoftwareStudio oferuje platformę awizacyjną za pomocą której zarządzasz „oknami czasowymi”. Rozwiązanie jest efektywnym narzędziem informatycznym dla logistyki, przewoźników oraz obsługi magazynów.

Ponieważ używamy technologii ASP.net, baza Microsoft SQL Server, standardy HTML5, CSS3 oraz JQuery, dlatego możemy oferować oprogramowanie dostosowane do potrzeb naszych klientów. Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

VSS program

Aplikacja do planowania dostaw

Analizowanie danych zebranych z całej firmy, czyli udoskonalone narzędzia zaawansowane rozwiązania logistyczne ułatwiają organizacjom integrację i analizę danych pochodzących z wielu różnorodnych źródeł informacji.

Aplikacja do planowania dostaw

Maszyny wirtualne na desktopie spotykane są już nie tylko wśród programistów piszących aplikacje na wiele platform, ale praktycznie wszystkich, którzy bardziej angażują się w technologie komputerowe. Są znakomitym sposobem na pracę z wieloma systemami operacyjnymi. Twoje algorytmy planowania trasy optymalizują harmonogram dostaw pojazdów. Robią to, aby zminimalizować przebytą odległość i przepracowane godziny podczas realizacji zamówień klientów. Jednak aplikacja do planowania dostaw związana jest z wymianą informacji pomiędzy wieloma uczestnikami wymiany towarowej. Od producenta, poprzez magazyn logistyczny, aż po odbiorcę. Aplikacja zapewnia algorytmy harmonogramowania kierowców dla szerokiego zakresu operacji dostawy lub odbioru. Oprogramowanie wykorzystasz na wielu polach eksploatacji. Będą to dostawa do domu, dystrybucja do sklepów detalicznych. Ale także logistyka masowa, dostawa paczek, dystrybucja żywności czy napojów. Ponadto logistyka paletyzowana, odbiór odpadów, śmieci i wiele innych rozwiązań.

Czy wiesz, że zaawansowane rozwiązania logistyczne może być licencjonowane na różne sposoby? Analizowanie informacji zebranych z wielu eksploatowanych systemów pozwala organizacjom podnieść swoją konkurencyjność dzięki całościowej analizie zachodzących w firmie procesów.

Magazyn – kalendarz pracy

Z pomocą zaawansowane rozwiązania logistyczne wiele wiodących na świecie firm utrzymuje przewagę nad konkurencją szybciej docierając na rynek. Warto wdrożyć zaawansowane rozwiązania logistyczne do obsługi okien czasowych w magazynie. Rezerwacja ładowania terminów przez interfejs online. Praca administracyjna przez telefon i e-mail jest ograniczona. Przybycie przewoźników staje się możliwe do zaplanowania. Ma do tego dostęp Magazyn, poprzez kalendarz pracy.

W zależności od działu firmy pracownicy mają różne kompetencje. Dlatego w programie awizacyjnym stworzonym przez SoftwareStudio programiści zdefiniowali różne role użytkowników. Przykładowo magazyn posiada kalendarz pracy, który ułatwia harmonogramowanie zadań.

SQL to kompletna platforma Business Intelligence ze zintegrowanymi narzędziami analitycznymi, takimi jak OLAP (online analytical processing), drążenie danych czy ETL (extract, transformation and load) oraz funkcjonalnością hurtowni danych i systemu raportowania. Microsoft SQL Server jest to główny produkt bazodanowy firmy Microsoft. Ponieważ charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL.

Yard management system zaawansowane rozwiązania logistyczne

Program do awizacji

Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne. Ponieważ oferujemy zaawansowane rozwiązania logistyczne to chcemy abyś z tego skorzystał! Program do awizacji to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution). Jest to system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Oprogramowanie może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań. W ramach licencji SaaS zaawansowane rozwiązania logistyczne SoftwareStudio oferuje korzystanie z aplikacji zainstalowanych w chmurze (cloud) serwerów internetowych zlokalizowanych w nowoczesnym Data Center.

VSS program

Jeżeli przedstawione przez użytkownika referencje zostaną przez serwer aplikacji uznane. Serwer wie z kim ma do czynienia i jakie zasoby może udostępnić temu użytkownikowi. Wówczas aplikacja może wyświetlić odpowiednią stronę z zakresem uprawnień.

VSS program

Treść odpowiedzi serwera najczęściej przekazywana jest w formatach XML, JSON lub czystym tekstem. Czy widziałeś już demo zaawansowane rozwiązania logistyczne ? Przewoźnicy mogą rezerwować okna czasowe za pomocą VSS program. Ponieważ bezpośrednio w systemie wybierają optymalne dla siebie godziny załadunku bądź rozładunku. Sam możesz planować automatycznie przyjazdy pojazdów w zależności od dostępnych zasobów. Uwzględniaj przy tym liczbę pracowników, rampy i wózki widłowe. VSS program został zaprojektowany w celu zapewnienia płynnej obsługi usług transportowych i magazynów. Odpowiada ze przekazywanie informacji o statusie zamówienia, czasach realziacji, zarządzania magazynem, dokumentami i komunikacji pomiędzy przewoźnikami, spedytorami i magazynem.

Ponieważ używamy technologii ASP.net, baza Microsoft SQL Server, standardy HTML5, CSS3 oraz JQuery, dlatego możemy oferować oprogramowanie dostosowane do potrzeb naszych klientów. ASP.NET – Składnik platformy Microsoft.NET Framework umożliwiający tworzenie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji sieciowych i aplikacji rozproszonych.

Gate assistant software

Programowanie w Windows opieramy zarówno na standardowych kontrolkach środowiska VS jak i dodatkowych zaawansowanych rozwiązaniach innych producentów. zaawansowane rozwiązania logistyczne . Przedsiębiorstwa, których jednym z działań jest awizacja dostaw, potrzebują systemu, który będzie pozwalał na ich nadzorowanie oraz usprawnianie harmonogramu transportów. Najlepszym systemem do tego celu jest Awizacje VSS.net od SoftwareStudio.

Rozładunki i załadunki towarów najlepiej jest planować i kontrolować poprzez profesjonalne oprogramowanie do awizacji transportu. Gate assistant software od SoftwareStudio pozwala na wykonywanie różnorodnych operacji, takich jak: wybranie pojazdu, dodanie nowej awizacji, identyfikacji awizacji, rejestrowanie wizyt w magazynie i harmonogramowanie ich oraz innych.

Wdrożenie zaawansowane rozwiązania logistyczne nie jest takie łatwe, jak się niektórym wydaje. Szczególnie podatne na typy ataku SQL Injection są tworzone dynamicznie w oparciu o SQL-ową bazę danych serwisy internetowe.

Oprogramowanie do awizowania

Planowanie dostaw do magazynu

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft.

Planowanie dostaw do magazynu

W pracy SoftwareStudio korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania dla producentów rozwiązań informatycznych Visual Studio. Dla operatorów i spedytorów systemów czasowych przygotowaliśmy wiarygodne rozwiązanie. Oprogramowanie zapewniające planowanie dostaw do magazynu. Ciągła synchronizacja systemu online, zapewnia ograniczenie nieaktualnych informacji. Dane o dostawach są zawsze aktualne. Takie podejście ma jednak swoje ograniczenia. Przy tej metodzie rezerwacji nie można przechwycić godzin szczytu. Dynamiczne przedziały czasowe nie mogą regulować godzin szczytu dla dostaw i odbiorów. Tak więc pozostaje praca w harmonogramie i ręczne planowanie dostaw do magazynu.

Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. Pełna integracja z formatem XML SQL Server dostarcza nowego typu danych XML, umożliwiając przechowywanie fragmentów lub całych dokumentów XML w bazach danych SQL Server.

Planowanie dostaw online

System zarządzania dla branży e-commerce

Szybkość działania aplikacji też jest ważna w codziennym użytkowniu. Możesz przy pomocy zaawansowane rozwiązania logistyczne usprawniać pracę logistyki. VSS obsługuje największych na sprzedawców detalicznych oraz internetowych. Wiemy, że realizacja omnichannel wymaga przyśpieszenia przesyłek. Zapewnianie terminowości dostawy do klienta (wysyłki) jest najwyższym priorytetem.

Dla Ciebie widoczność w czasie rzeczywistym wszystkich przesyłek wychodzących, przychodzących ma kluczowe znaczenie. Bez dobrego systemu trudno nad tym zapanować. “Studio VSS.net” zapewnia magazynierom oraz przewoźnikom możliwość planowania przesyłek. Pozyskiwania wglądu w czasie rzeczywistym w status lokalizacji naczep oraz załadunku.

Licencjonowanie komercyjne dostępne jest w wersji na użytkownika lub na procesor, bez limitu ilości użytkowników. Usługi Reporting Services są nowym serwerem raportowania i zestawem narzędzi do tworzenia, zarządzania i wdrażania raportów firmy. Teraz zaawansowane rozwiązania logistyczne możesz łatwo i szybko raportować.

Program do zarządzania awizacjami

Poprzez dowolność w projektowaniu zaawansowane rozwiązania logistyczne możemy wybierać z jakich transakcji w danym wdrożeniu będą korzystać pracownicy. Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz zaawansowane rozwiązania logistyczne ? Oprogramowanie Awizacje VSS.net to profesjonalne i dopracowane narzędzie do zarządzania awizacjami. Sprawia, że wydajność magazynu jest na najwyższym poziomie. Planowanie okien czasowych nigdy nie było tak łatwe, jak dzięki oprogramowaniu od SoftwareStudio.

Aplikacja VSS.net automatycznie oblicza czas obsługi auta, w oparciu o ilość i rodzaj dostarczanego towaru, możliwe jest zaoszczędzenie czasu na ręczne rezerwowanie okien czasowych. Program do zarządzania awizacjami jest dostępne przez Internet. Gwarantuje to wygodną obsługę systemu z każdej lokalizacji. Wystarczy posiadać urządzenie z zainstalowaną przeglądarką Internetową.

Ponieważ używamy technologii ASP.net, baza Microsoft SQL Server, standardy HTML5, CSS3 oraz JQuery, dlatego możemy oferować oprogramowanie dostosowane do potrzeb naszych klientów. Aplikacja Internetowa (webowa) to program komputerowy, który pracuje na serwerze. Komunikuje się on poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika.

Aplikacja VSS.net, czyli Yard Management

Strony www mają być dostępne dla wszystkich. Jednak nie każdy powinien mieć takie same uprawnienia. Czy kiedykolwiek słyszałeś o aplikacji VSS.net? Zapewne słyszałeś wcześniej o systemie YMS. Nie, to nie jest zarządzanie zapasami ani urządzeniami takimi jak ciągniki lub sprzęt rolniczy. Jednak nie jest to mniej ważne niż efektywne zarządzanie magazynem.

Zasadniczo zarządzanie za pomocą YMS to proces, w którym Twoja firma kieruje przychodzące i wychodzące pojazdy, personel, przesyłki oraz palety na placu do swoich miejsc przeznaczenia. Kluczowym narzędziem w optymalizacji jest odpowiednie oprogramowanie. Mogą one przybierać różne formy, w tym dodatek do systemu zarządzania magazynem – moduł WMS.

Specjalizujemy się w programowaniu opartym o popularne standardy baz danych Microsoft SQL server. Oferujemy przygotowanie i instalację platformy SQL Server i Reporting Services.

Oprogramowanie awizacje

Tworzymy programy wg potrzeb klientów, na zamówienie za pomocą najnowszego środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio professional, baza danych MS SQL server.

Oprogramowanie awizacje

Pomagamy kierownictwu firm zorganizować odpowiednie struktury zarządzania, ocenić efektywność i skuteczność procesów zarządzania. Ponadto pomagamy zaprojektować oraz wdrożyć odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem. Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Z kolei rozwinięciem programu na komputery jest jego wersja na urządzenia mobilne Android. SoftwareStudio oferuje zaawansowane rozwiązania logistyczne zapewniające odpowiednią widoczność, współpracę i szybkość, aby zagwarantować stały przepływ towarów od surowców do gotowych produktów trafiających w ręce konsumentów.

Oprogramowanie VSS.net zaawansowane rozwiązania logistyczne

System VSS dla produkcji motoryzacyjnej

W środowisku .NET można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS). Dlatego właśnie opracowaliśmy zaawansowane rozwiązania logistyczne. Wiesz już, że zaawansowane rozwiązania logistyczne przyda się w Twojej firmie. Widoczność zasobów transportowych i przesyłek w czasie rzeczywistym umożliwia współpracę z partnerami handlowymi i dostawcami za pośrednictwem portalu internetowego. Platforma SoftwaresStudio, czyli system VSS dla produkcji motoryzacyjnej działa od 2015 roku. W tym miejscu system zarządzania placem pojazdów może zdziałać cuda dla Twojej firmy.

Daje ona również firmom możliwość dokładnego określenia, kiedy przesyłka dotrze. A po jej odprawie w zakładzie produkcyjnym następuje dokładna lokalizacja przyczepy lub kontenera w obiekcie. Ma to kluczowe znaczenie dla terminowej dostawy na linie montażowe branży automotive.

Zlecając wykonanie zaawansowane rozwiązania logistyczne lub przystępując do jego wdrożenia, trzeba zdefiniować wymagania, jakie ten system ma spełniać. Hosting oprogramowania jest to jedno z najtańszych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej dostępności i gwarantowanej jakości usług.

Oprogramowanie do zarządzania awizacjami

Cel wdrożenia systemu YMS

ASP.net, czyli rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służy do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych. SoftwareStudio oferuje zaawansowane rozwiązania logistyczne ! Wdrożenie systemu YMS w zakładzie ma zwykle kilka celów. Wyróżniamy automatyzowanie obsługi ruchu w otoczeniu zakładu i magazynu. Ponadto posiadamy wgląd w bieżącą sytuację na parkingu. Obciążenie miejsc parkingowych i slotów magazynowych. Dzięki systemowi YMS mamy lepszą koordynacja wizyt pojazdów. A także szybsze rozładowanie kolejek samochodów. I wreszcie co najważniejsze następuje poprawa współpracy z przewoźnikami. Innym powodem może być podniesienie bezpieczeństwa.

SQL to kompletna platforma Business Intelligence ze zintegrowanymi narzędziami analitycznymi, takimi jak OLAP (online analytical processing), drążenie danych czy ETL (extract, transformation and load) oraz funkcjonalnością hurtowni danych i systemu raportowania. Licencja SaaS zaawansowane rozwiązania logistyczne w chmurze. W ramach licencji SaaS zaawansowane rozwiązania logistyczne SoftwareStudio oferuje korzystanie z aplikacji zainstalowanych w chmurze (cloud) serwerów internetowych zlokalizowanych w nowoczesnym Data Center.

Program do zarządzania awizacjami

Wybrane funkcje systemu awizacyjnego

Współpracowaliśmy dotychczas z firmami przy integracji z systemami: SAP, JDEwards, EXACT, SAGE SYMFONIA, Comarch CDN, WAPRO ASSECO, Subiekt Insert, Hermes SQL Humansoft.

Wybrane funkcje systemu awizacyjnego

Projektowanie systemów informatycznych, czyli jakość analizy i projektu systemu może być czynnikiem decydującym o powodzeniu projektu informatycznego lub jego braku. Dlaczego zaawansowane rozwiązania logistyczne zmniejsza kolejki ciężarówek przed magazynem? Platforma awizacyjna VSS dostarcza bogaty zestaw funkcjonalności. Najważniejsze z nich obejmują planowanie okien czasowych dla operacji załadunku i rozładunku towarów. Ponadto zapewnia kontrolę przebiegu wizyty i jej zgodności z harmonogramem. Harmonogram to inaczej plan pracy magazynu. Dostępny jest w formie kolorowego, przyjaznego kalendarza.

Inną funkcją jest przygotowanie dokumentacji związanej z wizytą pojazdów. A także automatyczne generowanie instrukcji dla kierowców, informacje poprzez tablice świetlne czy powiadomienia sms.

System pozwala definiować alerty dla użytkowników systemu. I wreszcie dostarcza bogaty zestaw raportów i zestawień. Dzięki platformie awizacyjnej masz kontrolę nad procesami dostaw i wysyłek.

Dobry sklep internetowy to klucz do sukcesu działania biznesu w Internecie. Równie ważny jak jakość oferty umieszczanej w sklepie oraz ceny na artykuły. Programujemy aplikacje mobilne dla Apple iOS oraz Android.

Magazyn – awizowanie transportu

W pracy SoftwareStudio korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania dla producentów rozwiązań informatycznych Visual Studio. Oprogramowanie stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. System YMS to oprogramowanie do użycia w magazynie do awizowania transportu. W programie magazynowym awizowanie transportu odnotowuje podstawowe wiadomości odnośnie czasu i celu wizyty. Dlatego zapewnia kontrolę nad dostępami do wiadomości na temat wag, parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów.

Integracja odnosi się do organizacji systemów komputerowych i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia. Składniki chmury obliczeniowej to sprzęt, zabezpieczenia (zapory), zarządzanie obciążeniem, system operacyjny, oprogramowanie i aplikacje. Całość opłaca firma korzystająca na zasadzie ryczałtu. Jest to zatem opłata za użyczenie miejsca w serwerowni.

Platforma do obsługi okien czasowych

Pierwszym zadaniem systemu zabezpieczeń jest uwierzytelnienie – czyli informacja kim jest osoba która się loguje i skąd program ma wiedzieć, że jest to naprawdę ta osoba. Co nowego wnosi platforma do obsługi okien czasowych? Zapewni dostarczanie rzeczywistych wskaźników i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym. W celu ciągłego doskonalenia operacji użyj systemu “Studio VSS.net”. Program przekazuje rzeczywiste wskaźniki realizacji w celu ulepszenia systemów planowania transportów.

Na poziomie korporacyjnym system zarządzania łączy wiele lokalizacji magazynowych. W celu poprawy wykorzystania zasobów w całym połączonym łańcuchu dostaw polecamy wdrożenie platformy “Studio VSS.net”.

Wieloletnie doświadczenia w pracy przy wdrożeniach projektów informatycznych pozwalają nam twierdzić, że wiemy doskonale, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia wykonawcy systemu. Usługa SQL Service Broker udostępnia innowacyjną strukturę aplikacji, dystrybuowaną asynchronicznie i stworzoną dla nowego poziomu skalowalności.

Cechy Yard Management System

Usługi Web Services mogą skracać pracochłonny i sprzyjający popełnianiu błędów proces wycinania i wklejania danych z jednej aplikacji do drugiej. W jaki sposób zaawansowane rozwiązania logistyczne pomaga w pracy kierownika magazynu? Czas przedstawić najważniejsze cechy Yard Management System. Oprogramowanie Yard Management System ułatwia współpracę magazynu z transportem. Zintegrujesz go z wieloma urządzeniami i systemami. Na przykład systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR). Dodatkowo automatyczne szlabany na bramie. Systemy automatyki wagowej (ważenie aut na wjeździe i wyjeździe). Kolejne cechy to możliwość informacji wizualnej poprzez tablice świetlne, ekrany (telewizory), komunikację SMS. Ponadto można wizualizować na mapie aktualne położenie pojazdów.

Takie rozwiązania pozwalają na automatyczną obsługę ruchu i gromadzenie danych o wizytach. Dzięki odpowiedniej informacji o możesz zaplanować plan pracy magazynierów. W taki sposób, aby odpowiadały one rzeczywistemu zapotrzebowaniu w danym momencie.

Sieć www, zaczęła swoja karierę, jako rozwiązanie do prezentowania statycznych raportów, wyników badań prac naukowych z fizyki. Warto wdrożyć Program magazynowy do obsługi okien czasowych w magazynie. Swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy w postaci usług doradczych z zakresu analizy i projektowania systemów, wyboru systemów ERP, WMS, TMS oraz finansowo księgowych.

Programy YMS

Planowanie transportów online

Serwer SQL odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami.

Planowanie transportów online

Zakup licencji SaaS aplikacji zaawansowane rozwiązania logistyczne nie pozwala na modyfikację kodu źródłowego i głęboką personalizację. Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się w dużej mierze na dobrej organizacji pracy. Ważnym elementem organizacji jest planowanie transportów online związane z awizacją dostaw. Dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań IT, profesjonalnego oprogramowania osiągasz przewagę. Tak więc nowoczesne sposoby planowania transportów pozwalają na uniknięcie wielu problemów w pracy magazynów. Dlatego koniecznie użyj oprogramowania dostępnego online.

Pomagamy kierownictwu firm zorganizować odpowiednie struktury zarządzania, ocenić efektywność i skuteczność procesów zarządzania. Ale również zaprojektować i wdrożyć odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, MS SQL odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością.

Awizacja dostawy

Z punktu widzenia przedsiębiorstw jedną z najbardziej fascynujących obietnic ery informacji jest zapowiedź możliwości zapewniania pracownikom dostępu do informacji. A także narzędzi niezbędnych do ich wykorzystywania w dowolnym czasie i miejscu. A więc zapewnienie pracy zdalnej. System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. A to oznacza awizację dostawy i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Hosting oprogramowania jest to jedno z najtańszych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej dostępności i gwarantowanej jakości usług. Możliwe jest również definiowanie autoryzacji w odniesieniu do konkretnego zasobu witryny IIS oraz zaawansowane rozwiązania logistyczne.

Oprogramowanie do zarządzania awizacjami

Program do awizowania transportu

Sieć www, zaczęła swoja karierę, jako rozwiązanie do prezentowania statycznych raportów, wyników badań prac naukowych z fizyki. Czy wiesz, że zaawansowane rozwiązania logistyczne to ważny element obsługi magazynu? Yard management to wsparcie do planu pracy magazynu dopasowany do planowanych transportów. Już wiesz jak zaplanować obciążenie pracy w dokach i bramach. Możesz przewidywać swoje zasoby, ile będzie potrzebnych wózków i pracowników. Możliwy jest stały monitoring ramp dzięki temu, że używasz program do awizowania transportu. Już wiesz co dzieje się na bieżąco i jakie będą realizowane kolejne prace w magazynie. Unikaj spiętrzania prac, aby zapobiegać nerwowej atmosferze.

Rozwiązywanie typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. Oferuje serwerom internetowym nowy sposób udostępniania funkcji dowolnym klientom o nazwie .Net Web Services. Dlaczego powinienem poznać Program magazynowy i wdrożyć w magazynie? Udoskonalenia skalowalności w SQL Server obejmują partycjonowanie tabel, ulepszenia replikacji i obsługę technologii 64 bitowej.

Oprogramowanie do awizowania transportów zaawansowane rozwiązania logistyczne

Awizacja kierowcy

Awizacja odbioru

Zakup licencji SaaS oprogramowania zaawansowane rozwiązania logistyczne pozwala szybko uruchomić i wdrożyć rozwiązanie. Informacje takie jak przewidywane opóźnienia mogą być przekazywane poprzez systemy monitoringu GPS. Prawie każde auto dostawcze posiada taki system. W sytuacji, gdy system nawigacji GPS określa pozycję, przekazuje dane auta do aplikacji VSS.net, gdzie następuje awizacja kierowcy. Program na podstawie szacunków związanych z odległością od zakładu może automatycznie informować o możliwych opóźnieniach i sugerować nowe czasy.

Prywatna chmura firmy SoftwareStudio pracuje w środowisku wirtualnym opartym o VMware umożliwiając kompletne zarządzanie usługami. Jak Program magazynowy wpływa na szybkość realizacji przyjęć? Jeżeli wykonawca realizuje projekt w inny sposób niż zakładano należy jak najszybciej reagować.

Time slot software

Zlecając wykonanie zaawansowane rozwiązania logistyczne lub przystępując do jego wdrożenia, trzeba zdefiniować wymagania, jakie ten system ma spełniać.

Time slot software

Spółkę SoftwareStudio tworzą pasjonaci, dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary. Przestań zgadywać! Czas wiedzieć! Zacznij korzystać z time slot software, czyli platformy do zarządzania oknami czasowymi. Platforma VSS.net powiadamia o stanie i terminach dostawy. Twój time slot software zapewnia prosty, intuicyjny interfejs. Ponadto dzięki automatyzacji wymiany danych (pliki XLS, CSV lub WebApi) możesz szybko pozyskiwać informacje z innych systemów ERP, TMS czy WMS oraz od dostawców i przewoźników.

Nie musisz już marnować czasu na śledzenie poszczególnych transportów. Raporty KPI o stanie dostawy są automatycznie prezentowane za pomocą platformy i prezentowane w formie graficznej oraz kalendarzy i planerów.

Z dumą oferujemy rozwiązania o unikalnych możliwościach. Pomagamy firmom w Polsce sprostać wyzwaniom stawianym każdego dnia. Pisanie oprogramowania niezbędnego do utrzymania bezpieczeństwa aplikacji internetowych jest coraz trudniejsze.

 • Aplikacja VSS.net

  Aplikacja VSS.net

  Aplikacja VSS.net. Możliwość asynchronicznego wykonywania żądań sprawia, że są one wykonywane w tle i nie przerywają interakcji użytkownika ze stroną. Wśród naszych Klientów znajdują firmy z branży 3PL, produkcyjne, dystrybucyjne, automotive, FMCG. Yard Management System to określenie używane na system informatyczny w logistyce. Pomaga on zarządzać pracą zarówno pojedynczego lub wielu magazynu. Przejrzysty harmonogram eliminuje prawdopodobieństwo pomyłek przy planowaniu łańcucha logistycznego poprzez zarządzanie bramami i przypisanymi im awizacjami.


 • System ALPR

  System ALPR

  Klient otrzymuje dostęp do aplikacji Softwarestudio system ALPR OnLine w systemie 24/7/365, nie musi kupować, instalować oraz dbać o infrastrukturę sprzętową i systemową, niższe koszty eksploatacji wynikają z faktu współdzielenia zasobów wielu użytkowników prywatnej chmury. Bardzo się cieszę, że uruchomiliśmy w naszej firmie system VSS.net. Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (System LPR lub System APLR) to coś więcej niż tylko przechwytywanie tablic rejestracyjnych. Systemy te konwertują obraz (obraz licencji) na dane komputerowe, które można sprawdzić w bazie danych.


 • Automatyzacja procesów awizacyjnych

  Automatyzacja procesów awizacyjnych

  Automatyzacja procesów awizacyjnych ? Bardzo się cieszę, że uruchomiliśmy w naszej firmie system VSS.net. Ponieważ aplikacja Android dla kierowcy już w pierwszych tygodniach wpłynęła na zaoszczędzony czas pracy. Android to wygodna aplikacja ze wszystkimi niezbędnymi informacjami w jednym miejscu (smartphone). Zadowoleni są kierowcy, których dzień pracy z pewnością stał się łatwiejszy i prostszy. Dla szefa logistyki odpowiedzialnego za zaopatrzenie magazynów oraz spedycje są to argumenty do inwestycji w nowoczesne rozwiązanie.


 • Program do awizacji z okienkami czasowymi

  Program do awizacji z okienkami czasowymi

  Wymagania dotyczące program do awizacji z okienkami czasowymi muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki Internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny. Zapraszamy, odkryj tajemnice związane z awizowaniem dostaw do swojego magazynu. Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie SoftwareStudio, aby wdrożyć system awizacyjny w swoim magazynie.


 • System, który pomoże w awizacji dostaw

  System, który pomoże w awizacji dostaw

  Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji wyświetlanych na ekranie czy na wydrukach. Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie zakładu przemysłowego. System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Pomagamy kierownictwu firm zorganizować odpowiednie struktury zarządzania, ocenić efektywność i skuteczność procesów zarządzania. Ponadto pomagamy zaprojektować oraz wdrożyć odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem.


Yard Management Software

 • Zaawansowane rozwiązania dla logistyki

  Zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Sprzęt i przesyłanie danych stają coraz łatwej dostępne i tańsze, powoduje powstanie nowych problemów. Tym razem dotyczących oprogramowania. Spis treści Zaawansowane rozwiązania logistyczneZarządzanie oknami czasowymi w magazynieWarehouse Time Slot Management SystemRezerwacja okien czasowychAwizacje przez InternetPlanowanie transportówPlanowanie transportówPlanowanie logistyki zaopatrzeniaWarehouse Time Slot Management SoftwareYMS programZarządzanie awizacjamiZarządzanie awizacjamiOprogramowanie YMSYard managementAplikacja do planowania dostawAplikacja do planowania.

  Program VSS.net zaawansowane rozwiązania dla logistyki
 • Jakimi cechami planowanie okien czasowych wyróżnia się na tle innych rozwiązań?

  Rozwiązanie związane z planowaniem okien czasowych umożliwia dostawcy szybki wybór dostępnych okien czasowych. Logistyk określa ramy czasowe dla konkretnego zlecenia transportowego. Dowiedz się więcej o planowanie okien czasowych ! . PLANOWANIE DOSTAW

  planowanie okien czasowych
 • Program do awizacji dostaw

  Program do awizacji dostaw (YMS Yard Management System) to system pozwalający na kontrolę wszystkich procesów związanych z awizacjami i transportami. Pozwala na ustalanie oraz automatyzację okien czasowych transportów do magazynów. Oprogramowanie magazynowe Zaawansowane rozwiązania logistyczneZarządzanie oknami czasowymi w magazynieWarehouse Time Slot Management SystemRezerwacja okien czasowychAwizacje przez InternetPlanowanie transportówPlanowanie transportówPlanowanie logistyki zaopatrzeniaWarehouse Time Slot Management SoftwareYMS programZarządzanie awizacjamiZarządzanie.

  Program YMS Aplikacja okna czasowe

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?
ss_administrator

Yard management system

Yard Management System VSS.net Poznaj Yard Management System firmy SoftwareStudio Yard Management Software Zaawansowane rozwiązania dla logistyki Yard Management System VSS.net Poznaj Yard Management System firmy SoftwareStudio PLANOWANIE DOSTAW SYSTEM YMS SYSTEM VSS TIME SLOT MANAGEMENT SYSTEM Aplikacja YMS Menu PLANOWANIE DOSTAW SYSTEM YMS SYSTEM VSS TIME SLOT MANAGEMENT SYSTEM Aplikacja YMS Systemy YMS Poprzez […]

Cloud YMS
ss_administrator

Cloud YMS

Studio VSS Cloud YMS. Język SQL składa się z trzech składowych: języka definiowania danych (DDL), języka sterowania danymi (DCL) języka operowania na danych (DML). Yard Management Software Zaawansowane rozwiązania dla logistyki Zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Sprzęt i przesyłanie danych stają coraz łatwej dostępne i tańsze,

System YMS – Yard Management System
ss_administrator

System YMS – Yard Management System

System YMS – Yard Management System. Możliwe jest również definiowanie autoryzacji w odniesieniu do konkretnego zasobu witryny IIS oraz system yms – yard management system. Yard Management Software Zaawansowane rozwiązania dla logistyki Zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Sprzęt i przesyłanie danych stają coraz łatwej dostępne i