TIME SLOT MANAGEMENT SOFTWARE

Programy demo
SoftwareStudio

SoftwareStudio TIME SLOT MANAGEMENT SOFTWARE

Jakie kalendarze oferuje Time Slot Management Software?

Każdy z Twoich klientów może mieć inne reguły pracy magazynów. Aby wskazać daty, w których odbiorca może przyjmować dostawy, można przypisać do każdego odbiorcy kalendarz. Jeśli odbiorca nie ma przypisanego kalendarza oznacza to, że klient może otrzymywać zamówienia we wszystkie dni tygodnia. Ważne jest, aby ustawić kalendarze. Aby zidentyfikować dni robocze oraz wolne.

Najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie kalendarza dla każdego obiektu z różnymi dniami roboczymi. Innymi słowy, wszystkie kalendarze zewnętrzne (dla odbiorcy i dostawcy) oraz wszystkie wewnętrzne (magazyn, transport) związane z firmą.

Możesz potrzebować mieć elastycznie zaplanowany kalendarz transportowy. Aby wskazać daty, które są dostępne dla zamówień przeniesienia wysyłki z magazynu. Możesz przypisać kalendarz dla transportu. Ponadto masz możliwość skonfigurować kalendarz transportu dla dowolnej metody dostawy.

Określ kalendarz transportowy, który będzie stosowany, gdy towary są wysyłane z magazynu przy użyciu danego sposobu dostawy. Wpłynie to na wszystkie przesyłki korzystające z danego sposobu dostawy, niezależnie od magazynu. Jeśli nie zdefiniujesz kalendarza transportu, oznacza to, że wszystkie dni tygodnia są wolne dla transportu.
Kalendarz pracy magazynu
Potrzeba definiowania kalendarza dla każdego magazynu wynika z faktu, że każdy z nich może mieć innego godziny funkcjonowania. Możesz przypisać kalendarz do magazynu, aby wskazać otwarte daty odbioru i wysyłki. Jeżeli do magazynu nie przypisano żadnego kalendarza, zakłada się, że jest on otwarty przez wszystkie dni tygodnia. Ponadto definiując kalendarz masz wpływ na ustalanie dodatkowych dni wolnych. Takich gdy gdy są to ustawowo dni wolne od pracy. Święta Państwowe lub inne przyczyny zamknięcia magazynu. Na przykład zamknięcie związane z inwentaryzacją, remontem, kwarantanną itp.

Time Slot Management Software zawiera zbiór zasad związanych z każdym z dostawców. Aby wskazać dni robocze dostawcy, można przypisać kalendarz zakupów do dostawcy. Kalendarz dla dostawcy wskazuje dni, w których akceptuje on złożenie zamówienia. A także terminy, kiedy może dostarczyć zamówienia do magazynu. W związku z tym daty zamówień do dostawcy z kalendarzem zakupów będą datami zdefiniowanymi jako otwarte w kalendarzu. Terminy dostaw dla tych zamówień będą również w dniach otwartych. Tym samym wpłyną one na czas realizacji dostawy do magazynu.

 

Planowanie okien czasowych
ss_administrator

Planowanie okien czasowych

Specjalizujemy się w aplikacjach bazodanowych studio vss planowanie okien czasowych. Wykorzystanie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie ułatwia pracę nie tylko w dziale logistyki, ale także w magazynie. Aplikacja Android awizowanie dostaw upraszcza planowanie harmonogramu oraz przystosowuje się do wymagań przewoźników. Celem awizowania dostaw jest niwelowanie nierównego obciążenia magazynu. Zdefiniowane terminy (dzień i godzina) prezentowane za pomocą przejrzystych kalendarzy powodują punktualność w realizacji transportów. W efekcie pozwala to na płynną pracę magazynu i eliminowanie kolejek. Studio VSS planowanie okien czasowych.

Aplikacja zarządzania oknami czasowymi
ss_administrator

Aplikacja zarządzania oknami czasowymi

VSS aplikacja zarządzania oknami czasowymi ułatwia pracę spedytorów. Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą formularza Internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w kalendarzu. Zarządzanie oknami czasowymi upraszcza procesy działu logistycznego, obsługi magazynu oraz przewoźnika. Oferowana aplikacja do awizacji dostaw umożliwia zgłoszenie kierowców samochodów ciężarowych w momencie podstawienia auta na parking zakładu. Dzięki systemowi przywoływania pojazdów, podstawienia samochodów do ramp (doków) jest sterowany. Samochody znajdują się zawsze na czas w wyznaczonym miejscu.

Program który daje możliwość awizacji
ss_administrator

Program, który daje możliwość awizacji

Każda branża jest inna. Nasze rozwiązania zostały stworzone, aby sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom. Używaj VSS program, który daje możliwość awizacji, aby ułatwić procesy w swojej firmie. Wiemy, jakie informacje są kluczowe dla dostawców oprogramowania i systemów informatycznych. Zajmujemy się “przetłumaczeniem” oczekiwań klientów na treści niezbędne do przygotowania i wdrożenia.

Awizacja kierowcy
ss_administrator

Warehouse Time Slot Management System

Warehouse Time Slot Management System, czyli nowoczesne rozwiązanie magazynowe zarządzania czasem pracy. SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie YMS – stworzone z myślą o wymagających firmach, które chcą mieć sprawny system do porządkowania awizacji i zarządzania nimi. System YMS to oprogramowanie, które przechowuje informacje dotyczące wizyt. Zarówno polegających na wypływie asortymentu z magazynu, jak i dostawie. Odnotowuje nie tylko podstawowe wiadomości odnośnie czasu i celu wizyt, ale też zapewnia kontrolę nad dostępami do wiadomości na temat wag, parkingów, czy innych informacji dotyczących zasobów. Czy znasz Warehouse Time Slot Management System, czyli nowoczesne rozwiązanie magazynowe zarządzania czasem pracy?

ss_administrator

Booking windows

Platforma awizacyjna od SoftwareStudio może być osobnym modułem wykorzystywanym przez magazyny i firmy logistyczne w sposób samodzielny. Jednak wiele przedsiębiorstw decydujących się na nie, wybiera opcję która polega na tym, iż Awizacje VSS. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu.

time slot management software
ss_administrator

Time slot management software

Sprawne działania przedsiębiorstw produkcyjnych wymaga dobrej organizacji pracy magazynów. W tym zakresie wielkie znaczenie ma awizacja dostaw. Sprawne metody awizacji dostaw pozwalają na uniknięcie wielu problemów, przede wszystkim przestojów, które powodują przecież poważne straty. Awizacja Transportu to profesjonalne oprogramowanie od SoftwareStudio. Jest stworzony tak, aby każdy dział firmy logistycznej funkcjonował sprawnie, a zarządzanie awizacjami było intuicyjne i pozwalało na dobrą komunikację wszystkich działów.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu YMS.
Demo