Zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Sprzęt i przesyłanie danych stają coraz łatwej dostępne i tańsze, powoduje powstanie nowych problemów. Tym razem dotyczących oprogramowania.

Zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Awizacja dostawy

W ramach licencji SaaS zaawansowane rozwiązania dla logistyki SoftwareStudio oferuje korzystanie z aplikacji zainstalowanych w chmurze (cloud) serwerów internetowych zlokalizowanych w nowoczesnym Data Center. System informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. A to oznacza awizację dostawy i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

Stosując zaawansowane rozwiązania dla logistyki zawsze i wszędzie poprawiasz obsługę klienta. A także produktywność personelu. Wszystko, aby zmaksymalizować zyski swojego przedsiębiorstwa. Spółkę SoftwareStudio tworzą pasjonaci, dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.

Kalendarz transportów

W środowisku .NET można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS). Dlatego właśnie opracowaliśmy zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Oprogramowanie YMS działające online w chmurze przez przeglądarkę Internetową wykorzystuje się przez przedsiębiorstwa do ewidencji, jak również do harmonogramowania dostaw do magazynu. Kalendarz transportów umożliwia Ci zapisanie nowego awizo. Ponadto zawiera rejestry awiza w buforze, a także awiza zatwierdzone. Prowadzi pełną historię dostaw i wysyłek.

Integracja posiadane przez Państwa oprogramowania z tworzonymi aplikacjami, celem jest osiągnięcie jak największej funkcjonalności programów.Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie. Jak szybko wdrożyć Program magazynowy w magazynie dostaw? Trend wirtualizacji sprawia, że organizacje IT i dostawcy usług hostingowych muszą proponować klientom rozszerzone zabezpieczenia i możliwość wzajemnej izolacji.

Okna czasowe

Aplikacje ASP.net są hostowane przez serwer webowy oraz udostępniane dzięki bezstanowemu protokołowi HTTPS. Warto wdrożyć zaawansowane rozwiązania dla logistyki do obsługi okien czasowych w magazynie. W logistyce okna czasowe umożliwiają wyrównanie obciążenia pracy magazynu. Pomagają w likwidowaniu kolejek samochodów dostawczych przed zakładem. Dostawy i wysyłki w zaplanowanych przedziałach czasowych pomagają zapanować nad ruchem na terenie zakładu. Przewoźnik lub magazyn definiują dostępne okna czasowe. Automatycznie generują one dopuszczalne czasy załadunku/rozładunku. Czy istnieje relacja pomiędzy: okna czasowe, a redukcja kolejek w logistyce? Oczywiście TAK.

Uwierzytelnianie oparte o użytkowników Windows czy AD nie nadaje się do aplikacji internetowych. Ze względu na bardzo utrudniony mechanizm tworzenia nowych kont, dla każdego użytkownika chcącego korzystać z zabezpieczanej aplikacji www. Do profesjonalnego definiowania wymagań potrzebna jest specjalistyczna wiedza biznesowa z dziedziny, którą będzie wspierał system.

Korzyści jakie oferuje Yard Management System

Zarządzanie projektami trakcie realizacji projektów, czyli klient musi stale kontrolować zgodność realizacji z założeniami.

Korzyści jakie oferuje Yard Management System

Podniesienie wiarygodności raportów przez automatyzację procedur zarządzania danymi oraz możliwość automatycznego generowania raportów i wysyłania wyników mailem. Wracając do tematu zaawansowane rozwiązania dla logistyki . Zapraszamy do kontaktu. Czy wiesz jakie korzyści jakie oferuje Yard Management System? Jego możliwości mogą być szerokie. Obejmują planowanie transportów wraz z bieżącą kontrolą ich przebiegu. Yard Management System w sposób jednoznaczny sygnalizuje, czy wykonywane operacje odbywają się zgodnie z założonym harmonogramem. Aplikacja YMS dostarcza informacji na temat sytuacji panującej na parkingu. A także liczby przebywających w danym momencie pojazdów na placu i parkingach. Policzy czas oraz informuje o celu wizyty.

Sieć www, zaczęła swoja karierę, jako rozwiązanie do prezentowania statycznych raportów, wyników badań prac naukowych z fizyki. Ponieważ zajmujemy się serwisem i bezpieczeństwem baz danych, możesz spokojnie zająć się własnym biznesem.

Program do administrowania parkingiem

Program yard management

Dostarczamy indywidualne rozwiązania wspierające procesy biznesowe, stawiając nacisk na przygotowanie innowacyjnego produktu o wysokiej jakości. Przy bramie wjazdowej proces kontroli wymusza takie działania jak sprawdzenie identyfikatora kierowcy. Ponadto integralności plomby czy pełna kontrola ciągnika i naczepy. Zestaw transportowy może być automatycznie przypisywany, w zależności od wymagań trasy dostawy.

Program awizacyjny (VSS.net) zapewnia szczegółowe raporty o zasobach. Potężny silnik bazodanowy i zestaw reguł zapewnia optymalne przydzielanie pustych naczep, bram doków oraz ciężarówek. Algorytmy działając na wielu parametrach, ale przede wszystkim w oparciu o bliskość danego zasobu.

SoftwareStudio zapewnia skalowalne oprogramowanie. Ale również sprzęt oraz usługi. Komplet rozwiązania umożliwiają dużym i małym obiektom szybsze, ekonomiczne i spójne przemieszczanie zapasów w całym łańcuchu dostaw. Nie wahaj się dłużej, skontaktuj się z nami.

Przeglądarkowe aplikacje zaawansowane rozwiązania dla logistyki stają się dla użytkowników realnymi zamiennikami dla niektórych biznesowych aplikacji desktopowych. Czy Program magazynowy można używać na smartfonach? Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.

Awizacja dostawy do magazynu

Maszyny wirtualne na desktopie spotykane są już nie tylko wśród programistów piszących aplikacje na wiele platform, ale praktycznie wszystkich, którzy bardziej angażują się w technologie komputerowe. Są znakomitym sposobem na pracę z wieloma systemami operacyjnymi. SoftwareStudio oferuje zaawansowane rozwiązania dla logistyki ! Nowoczesna Platforma do awizacji powinna spełniać wszystkie najważniejsze wymagania firm magazynowych oraz logistycznych. Dlatego SoftwareStudio oprogramowanie awizacja dostawy do magazynu. System ten bezpiecznie przechowuje Twoje dane. Został zaprojektowany z wykorzystanych najnowocześniejszych technologii informatycznych. Dostępny jest online, ponieważ działa w chmurze prywatnej.

Cloud Computing oznacza eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Ponieważ zajmujemy się serwisem i bezpieczeństwem baz danych, możesz spokojnie zająć się własnym biznesem.

Cloud YMS

Zapewniamy 24godzinne wsparcie zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Pracujemy w biurach zlokalizowanych w Polsce ale zapewniamy wspracie dla lokalizacji w całej Europie. A gdyby tak zaawansowane rozwiązania dla logistyki użyć, aby lepiej organizować dostawy? System VSS może zostać zainstalowany na serwerze Klienta. Mamy wówczas do czynienia z wersją On-premises software. Oprogramowanie lokalne jest instalowane i uruchamiane na komputerach w siedzibie osoby lub organizacji korzystającej z oprogramowania, a nie w placówce zdalnej, takiej jak farma serwerów lub chmura.

Jednak dla wygody klientów SoftwareStudio dostarcza rozwiązanie w modelu SaaS. Udostępnione jest wówczas w ramach chmury obliczeniowej (Private Cloud). Daje to większą swobodę przy planowaniu i finansowaniu wdrożenia oraz utrzymania oprogramowania.

Serwer www musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działających po stronie serwera wraz z metodą wysyłania wyników z powrotem do użytkownika. Niemniej jednak warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, o których nie wszyscy pamiętają.

VSS system

Wiele osób ma problem z jeszcze jedną rzeczą, a mianowicie z systematyczną aktualizacją oprogramowania.

VSS system

Uwierzytelnianie oparte o użytkowników Windows czy AD nie nadaje się do aplikacji internetowych. Ze względu na bardzo utrudniony mechanizm tworzenia nowych kont, dla każdego użytkownika chcącego korzystać z zabezpieczanej aplikacji www. Jak zaawansowane rozwiązania dla logistyki wpływa na szybkość realizacji przyjęć? Rezerwacja przedziałów czasowych oferuje magazynom, spedytorom oraz przewoźnikom prosty sposób na inteligentne kontrolowanie dostaw i odbiorów ciężarówek. VSS system pomaga unikania opóźnień i długich czasów realizacji załadunków czy rozładunków ciężarówek. Inteligentny system zarządzania przedziałami czasowymi, czyli VSS to centralnie zarządzany system. Optymalizuje on wykorzystanie zasobów na poziomie zakładu, magazynu, a także w pracy spedytora i przewoźnika.

Większość producentów oprogramowania zaawansowane rozwiązania dla logistyki udostępnia wersje DEMO swoich programów. ASP.NET – rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych.

Planowanie okien czasowych

Aplikacje dostosowane są do potrzeb Zamawiającego, tak by zapewnić maksymalną wydajność która szybko przyniesie wymierne zyski. Kliknij po szczegóły dotyczące zaawansowane rozwiązania dla logistyki ! Rozwiązanie związane z planowaniem okien czasowych umożliwia dostawcy szybki wybór dostępnych okien czasowych. Logistyk określa ramy czasowe dla konkretnego zlecenia transportowego. Decyduje o warunkach względem dojazdu na załadunek i terminu dostawy, okien czasowych, podając dane kierowcy i samochodu. Natomiast magazyn dzięki wglądowi do systemu, przygotowuje odpowiedni towar na załadunek danego samochodu lub miejsce pod rozładunek.

Bezpieczna komunikacja, czyli bezpieczne przesyłanie danych przez sieć. Jest to nic innego jak po prostu szyfrowanie przesyłanej zawartości. Szybki sklep internetowy to klucz do sukcesu działania biznesu w Internecie, równie ważny jak jakość oferty umieszczanej w sklepie oraz ceny na artykuły.

Program VSS.net zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Rezerwowanie doków magazynowych

Metody licencjonowania obejmują licencję edukacyjne lub komercyjne. Sprawdź które rozwiązanie licencji zaawansowane rozwiązania dla logistyki odpowiada twoim potrzebom. Czy zaawansowane rozwiązania dla logistyki można używać na telefonach? Moduł Bram do obsługi statusu transportu i wywoływania doków. Moduł bramy oferuje unikatowo ustawione uprawnienia wjazdu, śledzenie statusu przesyłki, rejestrowanie nieplanowanych dostaw i wejść. Dodatkowo ciężarówka wzywająca bramę szybko informuje kierowców. Rezerwowanie doków magazynowych to konieczność!

Możliwe jest również definiowanie autoryzacji w odniesieniu do konkretnego zasobu witryny IIS oraz zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Ponadto współpraca z ekspertami posiadający wiedze merytoryczną z zakresu działań systemów informatycznych to ważny element sukcesu wdrożenia.

YMS system online

Program do awizacji dostaw

Klient otrzymuje dostęp do aplikacji zaawansowane rozwiązania dla logistyki OnLine w systemie 24/7/365, nie musi kupować, instalować oraz dbać o infrastrukturę sprzętową i systemową, niższe koszty eksploatacji wynikają z faktu współdzielenia zasobów wielu użytkowników prywatnej chmury. Najważniejszym aspektem zarządzania łańcuchem dostaw jest planowanie. Doskonałe oszacowanie dostawy uwzględnia takie dane, jak natężenie ruchu, typ i pojemność pojazdu. Ponadto konieczne jest uwzględnienie natężenia ruchu w obszarach, przez które będą przemieszczać się pojazdy dostawcze. Informacje te mogą być wykorzystywane przez oprogramowanie YMS system online. SoftwareStudio oferuje oprogramowanie do zarządzania awizacjami i transportem VSS.net. Pomoże Ci ono zobaczyć wszystkie szczegóły wysyłki w jednym miejscu.

Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie. Wracając do tematu Program magazynowy . Zapraszamy do kontaktu. Zupełnie jak organizmy jednokomórkowe w wyniku ewolucji zaczęły się łączyć ze sobą tworząc organizmy wielokomórkowe.

Planowanie prac w magazynie

Program time slot

Użytkownik, który nie zostanie uwierzytelniony nazywa się ANONIMOWY i kierowany jest on automatycznie do strony logowania lub może być przekierowany na wskazany portal klienta. Możesz przy pomocy zaawansowane rozwiązania dla logistyki usprawnić pracę zaopatrzenia. Rzeczywisty czas dostawy, szybka rezerwacja wolnego terminu, a także skuteczne planowanie dostaw. To jedne z zadań, przed którymi stoją największe firmy produkcyjno-logistyczne. Awizacja kierowcy pozwoli rozwiązać ten problem. Ponadto pozwoli na planowanie prac w magazynie. SoftwareStudio proponuje system awizacyjny, usprawni on komunikację między działem transportu, przewoźnikami, a także kontrahentami, a działem logistyki i magazynu.

Jeżeli aplikacja zaawansowane rozwiązania dla logistyki ma działać na kilkudziesięciu czy kilkuset komputerach jednocześnie, a baza danych liczy sobie nie tysiące, ale miliony zapisów wersja DEMO programu pozwali zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem. Nasze doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla firm, wielu zadowolonych klientów, pozwalają nam zaproponować Państwu nasze usługi w zakresie programowania aplikacji internetowych na zamówienie.

Programy YMS

Oprogramowanie w zarządzaniu magazynem i transportem

W SoftwareStudio jako doświadczonym Software Houes wiemy, że Twój zespół jest od naszej platformy uzależniony. Dlatego zapewniamy dla Ciebie obsługę całodobowo. Nasza platforma działa stabilnie i bezawaryjnie.

Oprogramowanie w zarządzaniu magazynem i transportem

SoftwareStudio posiada własną chmurę prywatną znajdującą się w największym Data Center w Polsce w Warszawie. Zasoby chmury są udostępniane przedsiębiorcom do prowadzenia działalności OnLine wraz z wysoką dostępnością do usług i bezpieczeństwem. “Studio VSS.net” to niezastąpione oprogramowanie w zarządzaniu magazynem i transportem dla Twojej firmy. Aplikacja YMS dostarcza online, w czasie rzeczywistym informacji o lokalizacji przyczep na placu. Pozwala pracownikom przenosić przyczepy, aby skutecznie realizować zlecenia. Jak zarządzanie placem wpisuje się w zarządzanie magazynem? YMS są często używane w połączeniu z systemami zarządzania magazynem (WMS) i systemami zarządzania transportem (TMS). Wykorzystują technologię identyfikacji radiowej (RFID) do szybszego i dokładniejszego śledzenia przyczep lub zapasów.

Dzięki zaawansowane rozwiązania dla logistyki możesz efektywnie wykorzystać komputer w pracy oraz codziennej komunikacji. Użytkownik, który nie zostanie uwierzytelniony nazywa się ANONIMOWY i kierowany jest on automatycznie do strony logowania lub może być przekierowany na wskazany portal klienta.

Planowanie dostaw online zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Rezerwacja okien czasowych

Problem w tym że dane logowania są przesyłane przez sieć w postaci czystego tekstu. Dlatego zalecane jest więc stosowanie szyfrowania transmisji. Czy zapoznałeś się z zaawansowane rozwiązania dla logistyki ? Podczas odprawy, dostawy można wyszukiwać w systemie według numeru rejestracyjnego, numeru dostawy lub wewnętrznego identyfikatora. Ułatwia to identyfikację i zatwierdzenie. Procesy zameldowania i wymeldowania są znacznie krótsze, gdy oprócz rezerwacji okien czasowych zastosujesz identyfikację pojazdów. Za pomocą zintegrowanych kamer możesz odczytać tablicę rejestracyjną ciągnika lub naczepy. Dane zostaną rozpoznane i zapisane w bazie systemu gdzie odbywa się rezerwacja okien czasowych. Oprócz danych w bazie zapisane zostanie zdjęcie wraz z datą i czasem jego wykonania.

plikacje ASP.net są hostowane przez serwer webowy oraz udostępniane dzięki bezstanowemu protokołowi HTTP, co oznacza, że każde kolejne żądanie nie jest kojarzone z żadnym poprzednimi. Integracja systemów IT wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania.

Okna dostawy

Co więcej, powinieneś pamietać o tym, że obecnie większość rozwiązań dostępnych jest online. Warto wdrożyć zaawansowane rozwiązania dla logistyki do obsługi okien czasowych w magazynie. Dostosowanie slotów magazynowych do potrzeb klienta za pomocą rozwiązania na Android. Ponieważ aplikacją Androidową możesz sterować pracą okien dostawy oraz w oparciu o potrzeby klientów. Aby planowanie czasu było jeszcze bardziej wydajne i wygodne zastosuj w swoim sklepie i magazynie okna dostawy!

Na podstawie dostępnej historii czasów załadunku / rozładunku magazynu można tworzyć plany wydajności i zwiększać pojemność lub zmniejszać czas i koszty. Czy chcesz rozwiązać problemy okien dostaw do sklepów ? Zrób to za pomocą rozwiązania klasy TSMS (time slot management system)! My oferujemy aplikację VSS.net.

Serwer musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych. Dane są potrzebne dla algorytmów po stronie serwera wraz z metodą wysyłania wyników z powrotem do użytkownika. Podejmując dużo wyzwań nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności podczas realizacji celów w codziennej pracy.

Yard management online

Treść stron się nie zmienia, nie ma potrzeb pobierania danych wejściowych, algorytmów itp.

Yard management online

Program yard management

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystsać zaawansowane rozwiązania dla logistyki, to jakiś czas temu przygotowaliśmy spore kompendium wiedzy. Z niego wyniesiesz wiele ważnych informacji. Koszt często może być powodem do zniechęcania do wdrażania systemów w firmie. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że tworzenie indywidualnych rozwiązań Yard management online jest nie tylko kosztowne, ale niebezpieczne. Ponieważ ze względu na wysoki czas trwania wdrożenia do tego dochodzą koszty administracji i aktualizacji. Ponadto nie masz pewności co do poziomu bezpieczeństwa tak przygotowanego rozwiązania. Na rynku dostępnych jest coraz więcej rozwiązań, które rozwiązują problemy indywidualnych wymagań. Jednocześnie nie musisz się martwić, co będzie w sytuacji gdy programista zmieni pracodawcę!

Wystarczy zainstalować system i aplikację, a wirtualny serwer z systemem Windows lub Linux będzie do Państwa dyspozycji zawsze i wszędzie dostępny. Jak Program magazynowy wpływa na szybkość realizacji przyjęć? Programowanie w Windows opieramy zarówno na standardowych kontrolkach środowiska VS jak i dodatkowych zaawansowanych rozwiązaniach innych producentów. Specjalizujemy się w aplikacjach bazodanowych.

Przeznaczenie Yard Management System

W większości przypadków nie ma konieczności zakupu własnych serwerów, zaś koszty użytkowania aplikacji są rozłożone w czasie. Jakie jest przeznaczeniem Yard Management System (YMS)? Przede wszystkim jest nim wparcie w zawiadywaniu ruchem na terenie zakładów i placów manewrowych. Rozszerzeniem dla Yard Management System jest planowa organizacja pracy transportów oraz obsługi magazynów. Obsługa w zakresie ewidencji dostaw oraz wysyłek. YMS to także kontrola wagi samochodów na wjeździe oraz przy opuszczaniu zakładu. Podsumowując, rola jaką system YMS odgrywa jest niebagatelna. Zwłaszcza, że zapewnia on możliwie najbardziej płynną obsługę wizyt pojazdów, przybywających w celu załadunku i wyładunku towarów.

Oprogramowanie może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań. Program w oparciu o licencje na użytkownika ma ograniczenia co do możliwości konfiguracji i personalizacji, doskonale sprawdza się w przypadku rozwiązań w miarę standardowych.

Aplikacja do planowania dostaw

Oferujemy przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i stworzenie profesjonalnej specyfikacji wymagań, którą można przekazać wykonawcy.

Aplikacja do planowania dostaw

ASP.net – rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych. Czy potrzebujesz zaawansowane rozwiązania dla logistyki ? Twoje algorytmy planowania trasy optymalizują harmonogram dostaw pojazdów. Robią to, aby zminimalizować przebytą odległość i przepracowane godziny podczas realizacji zamówień klientów. Jednak aplikacja do planowania dostaw związana jest z wymianą informacji pomiędzy wieloma uczestnikami wymiany towarowej. Od producenta, poprzez magazyn logistyczny, aż po odbiorcę. Aplikacja zapewnia algorytmy harmonogramowania kierowców dla szerokiego zakresu operacji dostawy lub odbioru. Oprogramowanie wykorzystasz na wielu polach eksploatacji. Będą to dostawa do domu, dystrybucja do sklepów detalicznych. Ale także logistyka masowa, dostawa paczek, dystrybucja żywności czy napojów. Ponadto logistyka paletyzowana, odbiór odpadów, śmieci i wiele innych rozwiązań.

Wybór oferty usług informatycznych to gwarancja wysokiego komfortu pracy, niezawodnego działania i bezpieczeństwa zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Przekroczenie ram czasowych i budżetowych projektu jest najczęściej spowodowane nieprecyzyjnymi lub niekompletnymi wymaganiami. Ponieważ potrafimy zrozumieć oczekiwania biznesu, dlatego realizujemy usługi analizy przedwdrożeniowej.

Zarządzanie oknami czasowymi online zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Aplikacja do awizacji

Usługi Web Services, czyli podstawa inteligentnych aplikacji klienckich. Czy zapoznałeś się z zaawansowane rozwiązania dla logistyki ? Zadaniem systemu awizacyjnego jest wypełnienie luki pozostawionej pomiędzy systemami transportu (TMS), pracującymi po stronie przewoźników, a także systemami magazynowymi (WMS). Dzięki koordynacji transportów przewoźników, a także planu pracy magazynu, likwidujemy skokowe obciążenie magazynu. Płaski rozkład obciążenia magazynu ułatwia zaplanowanie prac w magazynie, jak również ogranicza stres będący przyczyną wypadków i pomyłek. SoftwareStudio zapewnia, że aplikacja do awizacji stanie się niezbędnym elementem pracy magazynu.

Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym. Dostarczamy indywidualne rozwiązania wspierające procesy biznesowe, stawiając nacisk na przygotowanie innowacyjnego produktu o wysokiej jakości.

YMS awizacje transportu zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Aplikacja do awizacji dostaw

Uwierzytelnienie użytkownika wymaga jakiejś formy formy sprawdzania referencji, którymi legitymuje się użytkownik aplikacji zaawansowane rozwiązania dla logistyki. Jednak zaawansowane rozwiązania dla logistyki nie jest banalnym zagadanieniem. Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą formularza Internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w kalendarzu. Zarządzanie oknami czasowymi upraszcza procesy działu logistycznego, obsługi magazynu oraz przewoźnika. Oferowana aplikacja do awizacji dostaw umożliwia zgłoszenie kierowców samochodów ciężarowych w momencie podstawienia auta na parking zakładu. Dzięki systemowi przywoływania pojazdów, podstawienia samochodów do ramp (doków) jest sterowany. Samochody znajdują się zawsze na czas w wyznaczonym miejscu.

Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego są usługi Web Services. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami.

Rezerwowanie okien czasowych zaawansowane rozwiązania dla logistyki

Platforma VSS

ASP.NET jest częścią platformy .NET i następcą technologii ASP. Jest oparte na CLR, pozwalając programistom na używanie dowolnego języka dostępnego w platformie .NET. Operacje zarządzania magazynem i parkingami mogą teraz egzekwować najlepsze praktyki w zakresie przetwarzania. Umożliwienie działań, takich jak kontrola i elektroniczne zapisy identyfikatora kierowcy, integralność plomby i kontrola aut. Ciężarówki wychodzące będą automatycznie przypisywane, w zależności od wymagań trasy dostawy.

Ponadto zaawansowane zarządzanie parkingiem umożliwia usprawnioną komunikację z przewoźnikami. A to za pośrednictwem samoobsługowego kiosku. Dzięki czemu mogą oni planować terminy i wjazdy na teren obiektu. Zarządca obiektu uzyskuje wgląd w czasie rzeczywistym w status swoich lokalizacji naczep i status załadunku.

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem. Dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody, w tym integrację z Active Directory. Problem z pisaniem aplikacji internetowych nie leży w logice biznesowej, która znana jest od lat 90 tych. Komputery klasy PC zaczęto wykorzystywać do prac biurowych w środowisku DOS. Logika nowych aplikacji biznesowych nie odbiega znacząco od tych z lat 90tych, jednak sam fakt implementowania aplikacji na różnych urządzeniach połączonych do Internetu powodują zupełnie nową jakość problemów informatycznych do rozwiązania.

Program do zarządzania awizacjami

Z pewnością zgodzimy się, że celem nie jest posiadanie systemu informatycznego, a korzyści z tego wynikające.

Program do zarządzania awizacjami

Jeżeli przedstawione przez użytkownika referencje zostaną przez serwer aplikacji uznane wówczas aplikacja może wyświetlić odpowiednią stronę z zakresem uprawnień. Oprogramowanie Awizacje VSS.net to profesjonalne i dopracowane narzędzie do zarządzania awizacjami. Sprawia, że wydajność magazynu jest na najwyższym poziomie. Planowanie okien czasowych nigdy nie było tak łatwe, jak dzięki oprogramowaniu od SoftwareStudio.

Aplikacja VSS.net automatycznie oblicza czas obsługi auta, w oparciu o ilość i rodzaj dostarczanego towaru, możliwe jest zaoszczędzenie czasu na ręczne rezerwowanie okien czasowych. Program do zarządzania awizacjami jest dostępne przez Internet. Gwarantuje to wygodną obsługę systemu z każdej lokalizacji. Wystarczy posiadać urządzenie z zainstalowaną przeglądarką Internetową.

Usługi Reporting Services są nowym serwerem raportowania i zestawem narzędzi do tworzenia, zarządzania i wdrażania raportów firmy. Teraz zaawansowane rozwiązania dla logistyki możesz łatwo i szybko raportować. Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym.

Awizacje dostaw

W miarę zwiększania się złożoności systemów informatycznych ich integracja nabiera coraz większego znaczenia. Co się tyczy zaawansowane rozwiązania dla logistyki jest ona ważnym elementem platformy StudioSystem. Cechy dobrego systemy zarządzania awizacjami: Rezerwacja okien czasowych z wyprzedzeniem; Raportowanie terminowości przewoźników; Poprawa komunikacji operatorów logistycznych, pracowników magazynów i ochrony, zwiększając kontrolę pracy na rampach i pozwalając na optymalizację terminów dostaw; Równomierne rozłożenie awizacji w czasie pracy magazynu. Przecież wiesz, że awizacje dostaw są niezbędne, aby uniknąć chaosu w magazynie. Zaplanuj wiec jego pracę!

Pojedynczy komputer jest nudny, podobnie jak nudny jest organizm jednokomórkowy. Fakt, że za pomocą komputera można układać pasjansa, czasem napisać i wydrukować jakieś pismo, opracować arkusz kalkulacyjny, nie stanowią dla większej korzyści ekonomicznej dla przedsiębiorstwa. Pojedynczy komputer nie potrafi robić wielu interesujących rzeczy, jeżeli jego możliwości są ograniczone do jego własnych zasobów (obudowy). Nowe narzędzie SQL Server Management Studio w SQL Server, czyli nowy zintegrowany pakiet narzędzi do zarządzania bazami danych.

Program do administrowania placem manewrowym

Doświadczenie zdobyliśmy pracując dla firm od 1994 roku, a więc od początku rewolucji informatycznej w Polsce. Uczestniczyliśmy w zaawansowanych projektach informatycznych. Uczymy się – także na własnych błędach. Wielu operatorów logistycznych przechowuje zapasy na parkingu i placu. Działając w ten sposób jako przedłużenie magazynu. Nasz zaawansowany system zarządzania placami (VSS.net) zapewnia, że wiesz, które produkty znajdują się w którym miejscu. Dzięki niemu możesz uzupełnić zapasy magazynowe w mgnieniu oka. Kierujesz wybrane przyczepy do właściwych bram magazynowych.

Teraz już chyba rozumiesz, dlaczego program do administrowania placem manewrowym jest niezbędnym w Twojej firmie. Bez niego szukanie danego transportu jest trudne, bardzo trudne.

Logika nowych aplikacji biznesowych nie odbiega znacząco od tych z lat 90tych. Jednak sam fakt implementowania aplikacji na różnych urządzeniach połączonych do Internetu powodują zupełnie nową jakość problemów informatycznych do rozwiązania. Informatyczne systemy pracują całą na dobę. Nie są ograniczone normami godzinowymi. Nie męczą się, nie mają urlopu czy chorobowego.

Wdrożenie YMS

Usługi analizy danych Analysis Services rozszerzają skalowalność, łatwość zarządzania, niezawodność, dostępność i programowalność hurtowni baz danych, business intelligence i rozwiązania line-of-business. Program do awizacji od SoftwareStudio umożliwia precyzyjne planowanie okien czasowych, a także zamianę ich kolejności w czasie rzeczywistym w zależności od wielu kwestii, na przykład tego czy dostawy towarów mają opóźnienie. Awizacje VSS.net od SoftwareStudio nie jest tylko dokładnym oprogramowaniem do planowania czasu załadunków oraz rozładunków, a także wszystkich transportów.

Wdrożenie YMS polega na opanowaniu wielu zadań. Błyskawiczna rezerwacja okna czasowego jest dostępna dla działu transportu, zaopatrzenia, logistyki oraz dostawców i przewoźników. Jedyne co jest wymagane to dostęp do przeglądarki Internetowej lub telefonu z systemem Android, na którym zainstalowana jest aplikacja od SoftwareStudio.

Przyzwyczailiśmy się już, że pewne serwisy internetowe są zawsze dostępne. Po prostu muszą działać. Jak Program magazynowy wpływa na szybkość realizacji przyjęć? Ponieważ oferujemy wysokiej jakości usługi informatyczne dla firm i użytkowników indywidualnych, dlatego skorzystaj z zaawansowane rozwiązania dla logistyki.

Kalendarz dla magazynu

Dodatkowo zaawansowane rozwiązania dla logistyki dostępne jest także na urządzenia mobilne z systemem Android. Czy widziałeś już demo zaawansowane rozwiązania dla logistyki ? Potrzeba definiowania kalendarza dla każdego magazynu wynika z faktu, że każdy z nich może mieć innego godziny funkcjonowania. Możesz przypisać kalendarz do magazynu, aby wskazać otwarte daty odbioru i wysyłki. Jeżeli do magazynu nie przypisano żadnego kalendarza, zakłada się, że jest on otwarty przez wszystkie dni tygodnia. Ponadto definiując kalendarz masz wpływ na ustalanie dodatkowych dni wolnych. Takich gdy gdy są to ustawowo dni wolne od pracy. Święta Państwowe lub inne przyczyny zamknięcia magazynu. Na przykład zamknięcie związane z inwentaryzacją, remontem, kwarantanną itp.

W codziennym korzystaniu z oprogramowania ważna jest niezawodność. Interesuje Cię, dlaczego udostępnienie aplikacji kosztuje? Czy na pewno wersja bezpłatna gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa?

Programy YMS

Program do awizowania dostaw

Ponieważ potrafimy zrozumieć oczekiwania biznesu, dlatego realizujemy usługi analizy przedwdrożeniowej.

Program do awizowania dostaw

Strony www mają być dostępne dla wszystkich. Jednak nie każdy powinien mieć takie same uprawnienia. Punktem wyjścia zmian w pracy magazynu jest potrzeba związana z awizacją dostaw. Oprogramowanie ma za zadanie rozwiązać problemy powstające poprzez rosnące wolumeny produkcyjne. Za tym zwykle idzie zwiększona liczba dostaw półproduktów, a także wysyłek wyrobów gotowych. Stają się one coraz większym wyzwaniem w zarządzaniu pracą magazynów. Niezbędnym dla firmy okazuje się program do awizowania dostaw. Na rynku jest wiele takich programów. Jak to zwykle bywa różnią się funkcjonalnością oraz ceną. Jednak VSS.net jest niezwykle elastyczny. Dzięki czemu można go spersonalizować tak aby odpowiadał użytkownikom.

Korzystamy z najpopularniejszych obecnie technologii tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. Dlatego od kilku lat korzystamy z tej technologii i oferujemy naszym klientom rozwiązania informatyczne oparte o rozwiązania Microsoft. Samodzielne poznawanie programu wymaga dużo samozaparcia. Dlatego skorzystaj z usług zespołu wykwalifikowanych konsultantów.

Warehouse Time Slot Management Software

W trakcie realizacji wdrożeń zapewniamy projektowanie, optymalizację i serwis baz danych Microsoft SQL server. Zatem zaawansowane rozwiązania dla logistyki zasługuje na Twoją uwagę. Chcesz, aby wolumen pojazdów odwiedzających magazyn w poszczególnych porach dnia zaczynał rozkładać się w sposób bardziej równomierny? Zastosuj Warehouse Time Slot Management Software, czyli program awizacji transportów. Czy to wszystkie zalety programu okien czasowych? Zdecydowanie NIE. Od programu klasy YMS oczekujemy więcej. Oczekujemy i otrzymujemy, ponieważ YMS jako program potrafi szybko przekazywać informację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami łańcucha logistycznego. Statusy pozwalają na bieżącą obserwację kolejnych zdarzeń związanych z transportem.

Standardem jest szyfrowanie danych za pomocą protokołów SSL. Zresztą Program magazynowy to rozwiązanie oferowane w modelu SaaS. Zupełnie jak organizmy jednokomórkowe w wyniku ewolucji zaczęły się łączyć ze sobą tworząc organizmy wielokomórkowe.

System awizacji dostaw

Charakter i konstrukcja baz relacyjnych pozwalają na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych z dużą szybkością oraz dostępnością. Tymczasem zaawansowane rozwiązania dla logistyki pozwala lepiej organizować pracę magazynu. Opiszemy podstawowe funkcjonalności oprogramowania system awizacji dostaw. Prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków. Graficzna interpretacja w kalendarzu. Awizacje cykliczne, jednorazowe. Definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków). Podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; – powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego. Wysłanie potwierdzenia awizacji przez email lub SMS.

Zakup licencji na procesor aplikacji zaawansowane rozwiązania dla logistyki oznacza brak prawa do modyfikacji kodu źródłowego oraz dedykowany serwer lub farma serwerów. Integracja odnosi się do organizacji systemów komputerowych i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia.

 • Platforma VSS awizacja dostaw

  Platforma VSS awizacja dostaw

  Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Awizowanie dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki Internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny.


 • Yard Management System

  Yard Management System

  Yard Management System to określenie używane na system informatyczny w logistyce. Pomaga on zarządzać pracą zarówno pojedynczego lub wielu magazynu. Przejrzysty harmonogram eliminuje prawdopodobieństwo pomyłek przy planowaniu łańcucha logistycznego poprzez zarządzanie bramami i przypisanymi im awizacjami. Aplikacja Android awizowanie transportów zawiera szereg funkcjonalności wspierające prace magazynu. Pozwala na kontrolowanie harmonogramu z każdego miejsca, gdyż aplikacja Android jest dostępna online. Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem (okna czasowe) pozwala na rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich celu, czasu oraz przebiegu na terenie zakładu przemysłowego.


 • Planowanie awizacji

  Planowanie awizacji

  Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz VSS planowanie awizacji ? Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. Zastosowanie rozwiązań internetowych (przeglądarkowych) oraz systemów Android pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania vss planowanie awizacji z nowoczesnym i intuicyjnym w używaniu interfejsem. Informacje takie jak przewidywane opóźnienia mogą być przekazywane poprzez systemy monitoringu GPS. Prawie każde auto dostawcze posiada taki system. W sytuacji, gdy system nawigacji GPS określa pozycję, przekazuje dane auta do aplikacji VSS.net, gdzie następuje awizacja kierowcy. Program na podstawie szacunków związanych z odległością od zakładu może automatycznie informować o możliwych opóźnieniach i sugerować nowe czasy.


 • Komunikacja i informowanie przez program o awizacjach

  Komunikacja i informowanie przez program o awizacjach

  Dostosowanie slotów magazynowych do potrzeb klienta za pomocą rozwiązania na Android. Dlatego, że Android okna czasowe to sieć stworzona w oparciu o rodzaj produkcji i załadunku klienta, w oparciu o jego potrzeby, aby planowanie czasu było jeszcze bardziej wydajne i wygodne. Na podstawie dostępnej historii czasów załadunku / rozładunku magazynu można tworzyć plany wydajności i zwiększać pojemność lub zmniejszać czas i koszty. SoftwareStudio oferuje komunikacja i informowanie przez program o awizacjach zapewniające odpowiednią widoczność, współpracę i szybkość, aby zagwarantować stały przepływ towarów od surowców do gotowych produktów trafiających w ręce konsumentów.


 • Automatyzacja procesów awizacyjnych

  Automatyzacja procesów awizacyjnych

  Automatyzacja procesów awizacyjnych ? Bardzo się cieszę, że uruchomiliśmy w naszej firmie system VSS.net. Ponieważ aplikacja Android dla kierowcy już w pierwszych tygodniach wpłynęła na zaoszczędzony czas pracy. Android to wygodna aplikacja ze wszystkimi niezbędnymi informacjami w jednym miejscu (smartphone). Zadowoleni są kierowcy, których dzień pracy z pewnością stał się łatwiejszy i prostszy. Dla szefa logistyki odpowiedzialnego za zaopatrzenie magazynów oraz spedycje są to argumenty do inwestycji w nowoczesne rozwiązanie.


 • Wdrożenie YMS

  Wdrożenie YMS

  Aplikacja do awizacji w magazynie musi uwzględniać możliwości dostępności bram, ramp czy doków magazynowych. Opóźnienia mogą także wynikać z niewłaściwej obsługi samego magazynu. W przypadku „miękkich” okien czasowych dopuszczalny jest rozładunek po zakończeniu rezerwowanego czasu. W takich wypadkach coraz częściej jednak stosuje się kary umowne. Jest to dopuszczalne, jeżeli winę za opóźnienie pownosi przewoźnik. Wdrożenie YMS. Do profesjonalnego definiowania wymagań potrzebna jest specjalistyczna wiedza biznesowa z dziedziny, którą będzie wspierał system. Dużą zaletą programu jest jego przyjazny interfejs, duża intuicyjność i przejrzystość nawigacji. To wszystko mimo bardzo rozbudowanej funkcjonalności. Serwer www musi zapewnić też metodę pobierania od użytkownika danych wejściowych na potrzeby algorytmów działających po stronie serwera wraz z metodą wysyłania wyników z powrotem do użytkownika.


 • Program do awizacji z okienkami czasowymi

  Program do awizacji z okienkami czasowymi

  Wymagania dotyczące program do awizacji z okienkami czasowymi muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki Internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny. Zapraszamy, odkryj tajemnice związane z awizowaniem dostaw do swojego magazynu. Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie SoftwareStudio, aby wdrożyć system awizacyjny w swoim magazynie.


YMS demo

Oferta oprogramowania awizacyjnego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do awizacji odpowiada Twoim potrzebom?